نمایندگی فروش

مشتریان ارجمند

شرکت رسانه فردا به افراد مجرب و با دارا بودن شرایط مناسب اقدام به اعطای نمایندگی فروش در شهرستانها کشور می نمایید لذا افراد مذکور با ذکراطلاعات زیر و ارسال به فکس 02166609833 می توانندآمادگی خود را اعلام و منتظر تماس کارشناسان ما باشند.

1-مشخصات کامل اطلاعات فردی و تماس
2- اعلام شهر و محدوده فعالیت خود
3- میزان بودجه و سرمایه پیش بینی شده
4-گزارش تحقیقات وپیش بینی میزان فروش در شهر مذکور
5-اعلام مکان و اطلاعات اعم از (دفتر و انبار ) پیش بینی شده